Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ Χ


Σ'αυτή τη στήλη σας δίνουμε οικονομικά συστήματα για τελικό Χ.Επιλέξτε στο δελτίο τους αγώνες που πιστεύετε πως θα έρθουν Χ και παίξτε ένα από τα συστήματά μας.Σας συμβουλεύουμε να
επιλέξετε τους αγώνες που η απόδοσή τους στο Χ είναι κάτω από 3.15 επειδή έχουν περισσότερες πιθανότητες να έρθουν. 

Σύστημα 1
6 αγώνες αναπτυγμένο σε 4 δελτία  σύστημα 2-3 στήλες 16 αξία 4.00 ευρώ.
Πολλές πιθανότητες δυάδας σε επαλήθευση 3 αγώνων
Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
1
2
3
Χ
Χ
Χ
1
4
5
Χ
Χ
Χ
2
4
6
Χ
Χ
Χ
3
5
6
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ 
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ     

Σύστημα 2
9 αγώνες αναπτυγμένο σε 8 δελτία  σύστημα 2-3 στήλες 32 αξία 8.00 ευρώ.Πολλές πιθανότητες δυάδας σε επαλήθευση 3 αγώνων
Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
1
2
3
Χ
Χ
Χ
1
4
5
Χ
Χ
Χ
1
6
7
Χ
Χ
Χ
1
8
9
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ     
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ    

Δελτίο 5
Δελτίο 6
Δελτίο 7
Δελτίο 8
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
2
4
6
Χ
Χ
Χ
2
5
7
Χ
Χ
Χ
3
4
7
Χ
Χ
Χ
3
5
6
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ  
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ    

Σύστημα 3
10 αγώνες αναπτυγμένο σε 10 δελτία  σύστημα 2-3 στήλες 40 αξία 10 ευρώ.Πολλές πιθανότητες δυάδας σε επαλήθευση 3 αγώνων
Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
1
2
3
X
X
X
1
4
5
X
X
X
1
6
7
X
X
X
1
8
9
X
X
X
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00Δελτίο 5
Δελτίο 6
Δελτίο 7
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
2
4
6
X
X
X
2
5
7
X
X
X
2
8
10
X
X
X
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00


Δελτίο 8
Δελτίο 9
Δελτίο 10
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
3
4
7
X
X
X
3
5
6
X
X
X
3
9
10
X
X
X
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00

Σύστημα 4
6 αγώνες αναπτυγμένο σε 3 δελτία  σύστημα 2-3-4 στήλες 33 
αξία 8.25 ευρώ.
Πολλές πιθανότητες δυάδας σε επαλήθευση 2 αγώνων και πολλές πιθανότητες τριάδας σε επαλήθευση 4 αγώνων

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
1
2
3
4
Χ
Χ
Χ
Χ
1
2
5
6
Χ
Χ
Χ
Χ
3
4
5
6
Χ
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία       2.75 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία       2.75 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία       2.75 ευρώ


Σύστημα 5
11 αγώνες αναπτυγμένο σε 6 δελτία  σύστημα 2-3-4 στήλες 66 
αξία 16.5 ευρώ.
Πολλές πιθανότητες δυάδας σε επαλήθευση 3 αγώνων και πολλές πιθανότητες τριάδας σε επαλήθευση 5 αγώνων.

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
1
2
3
4
Χ
Χ
Χ
Χ
1
5
6
7
Χ
Χ
Χ
Χ
1
8
9
10
Χ
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία  2.75 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία  2.75 ευρώ 
Σύστημα 2-3-4
Στήλες   11
Αξία   2.75 ευρώ

Δελτίο 4
Δελτίο 5
Δελτίο 6
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
2
5
8
11
Χ
Χ
Χ
Χ
3
6
9
11
Χ
Χ
Χ
Χ
4
7
10
11
Χ
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία   2.75 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία   2.75 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία   2.75 ευρώΣύστημα 6
6 αγώνες αναπτυγμένο σε 3 δελτία  σύστημα 3-4 στήλες 15 
αξία 3.75 ευρώ.
Πολλές πιθανότητες τριάδας σε επαλήθευση 4 αγώνων.

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
1
2
3
4
Χ
Χ
Χ
Χ
1
2
5
6
Χ
Χ
Χ
Χ
3
4
5
6
Χ
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία 1.25ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία 1.25 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία 1.25 ευρώ


Σύστημα 7
11 αγώνες αναπτυγμένο σε 6 δελτία  σύστημα 3-4 στήλες 30 
αξία 7.5 ευρώ.
Πολλές πιθανότητες τριάδας σε επαλήθευση 5 αγώνων.

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
1
2
3
4
Χ
Χ
Χ
Χ
1
5
6
7
Χ
Χ
Χ
Χ
1
8
9
10
Χ
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 3-4
Στήλες      5
Αξία 1.25 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες      5
Αξία 1.25 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες      5
Αξία 1.25 ευρώ


Δελτίο 4
Δελτίο 5
Δελτίο 6
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
2
5
8
11
Χ
Χ
Χ
Χ
3
6
9
11
Χ
Χ
Χ
Χ
4
7
10
11
Χ
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 3-4
Στήλες      5
Αξία 1.25 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες      5
Αξία 1.25 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες      5
Αξία 1.25 ευρώΣύστημα 8
18 αγώνες αναπτυγμένο σε 8 δελτία  σύστημα 2-5 στήλες 88 
αξία 22 ευρώ.
Πολλές πιθανότητες δυάδας σε επαλήθευση 4 αγώνων 
Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
1
6
7
8
9
X
X
X
X
X
1
10
11
12
13
X
X
X
X
X
1
14
15
16
17
X
X
X
X
X
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 2.75 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία2.75ευρώ  
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 2.75 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 2.75 ευρώ

Δελτίο 5
Δελτίο 6
Δελτίο 7
Δελτίο 8
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
2
6
10
14
18
X
X
X
X
X
3
7
11
15
18
X
X
X
X
X
4
8
12
16
18
X
X
X
X
X
5
9
13
17
18
X
X
X
X
X
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 2.75 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 2.75 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 2.75 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 2.75 ευρώ


Σύστημα 9
12 αγώνες αναπτυγμένο σε 12 δελτία  σύστημα 4-5 στήλες 72 
αξία 18 ευρώ.
Πολλές πιθανότητες τετράδας σε επαλήθευση 6 αγώνων 
Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
1
2
6
7
8
X
X
X
X
X
1
2
9
10
11
X
X
X
X
X
1
3
6
9
12
X
X
X
X
X
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ

Δελτίο 5
Δελτίο 6
Δελτίο 7
Δελτίο 8
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
1
4
7
10
12
X
X
X
X
X
1
5
8
11
12
X
X
X
X
X
2
3
7
11
12
X
X
X
X
X
2
4
8
9
12
X
X
X
X
X
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ


Δελτίο 9
Δελτίο 10
Δελτίο 11
Δελτίο 12
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
2
5
6
10
12
X
X
X
X
X
3
4
6
8
10
X
X
X
X
X
3
5
7
8
9
X
X
X
X
X
4
5
6
7
11
X
X
X
X
X
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ


Δείτε τις προτάσεις μας για το Πάμε Στοίχημα στο:http://sportsnewsgreece.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου